Instapje is een geprotocolleerd, voorschools ontwikkelingsstimulerend programma voor ouders én hun kind van 0 tot 3 jaar
Pedagogische Taaltrainers, met als methodiek Instapje+, is een geprotocolleerd, vroegschools taalstimulerend programma voor ouders van kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Taalbad is een programma voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die op speelse wijze met Nederlandse taal bezig zijn en hun woordenschat verruimen
Taalvilla is een programma voor vluchtelingen, gericht op ouders en kinderen van 2,5 tot 3 jaar, met het oog op ouderlijke vaardigheden en een warme toeleiding naar het kleuteronderwijs
De Academie bundelt expertise en vormingen m.b.t. taalstimulering en multiculturaliteit en richt zich naar vrijwilligers en professionals.
Een nieuw traject met steun van ESF rond voor- en vroegschoolse stimulering in Limburg. Het programma zet in op hernieuwde positieve kracht binnen alle levensdomeinen.