ESF logo


Wat willen we bereiken?

Het verbeteren van onderwijskansen en een warme overdracht naar school zijn een van de zaken die verweven zitten in dit traject van Pedagogische Taaltrainers voor ESF. Ook het werken rond inclusie waarbij we gezinnen willen laten participeren aan bestaande initiatieven in een gemeente.

We willen ouders stimuleren om terug actief te worden op de arbeidsmarkt door hen te begeleiden en een warme overdracht te maken naar bijvoorbeeld opleidingen, Nederlandse taallessen, fietscursus, rijbewijs cursus,...

We zullen hierin samenwerken met verschillende partners binnen een gemeente zoals bijvoorbeeld de Bib, de werkwinkel van VDAB, scholen, partners binnen de Huizen van het Kind, verschillende gemeentelijke diensten zoals de dienst voor Integratie en Diversiteit, Sociale Dienst ect...

´Er is aandacht voor specifieke noden van zowel het kind als de ouder(s)' 

Hoe gaan we te werk?

Dit programma is opgedeeld in twee delen: een home-based en een center-based stuk. 

Home-based
  • We komen 20 weken aan huis 
  • Dit programma gebeurd volledig in het Nederland
  • Keuze uit verschillende thema´s die aansluiten aan de thema´s in de kleuterklas 
  • Inzetten op voorlezen: hoe en waarom? 
  • Bevorderen van 'kennis van de wereld' 
  • Ouders activeren naar dagbesteding/tewerkstelling 
  • Bevorderen van talige, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
Center-based
  • Twee wekelijkse groepsbijeenkomsten (op woensdagnamiddag). 

Voor wie is dit?

Dit programma wordt aangeboden voor ouders en kleuters tussen 2.5 en 6 jaar.

 

Dit programma wordt mogelijk gemaakt en gesteund door ESF (Europees Sociaal Fonds).